Chemická kastrace ano nebo ne?!

Kastrace sama o sobě je téma, které vyvolává pozitivní i negativní ohlasy u spousty chovatelů. Nicméně o chemické kastraci se moc nemluví, i když tu je. Samotnou mne zajímalo, jak to funguje, proto jsem si o ni něco přečetla. A jelikož jsem zastánce názoru, že informace je třeba sdílet, z poznámek vznikl tento článek.

Princip

V Čechách je možné použít přípravek Suprelorin, v zahraničí jsem ho také nalezla pod jménem Desrolerin. Deslorelin je jméno aktivní látky, která je v přípravku obsažena. Přípravek je možné použít jak k dočasné (reverzibilní) sterilizaci psů, tak fen. Výrobce, který dodává přípravek na Evropský trh, Peptech Animal Helath, zmiňuje využití na obou pohlavích, nicméně několikrát je v textu zmíněno spíše použití ke sterilizaci fen.

S tím jsou v rozporu doporučení veterinářů, kteří přípravek doporučují spíše k použití na samcích, stejně tak jako doporučení Evropské agentury léčiv (Eurpean Medicines agency), která doporučila a schválila jen využití na psech samcích a fretkách.
Ale nepředbíhejme.


Existuje i spousta jiných chemických přípravků, za všechny jmenujme např. Tardac, ty nicméně pracují na trochu jiném principu, než který bude v článku popisován.

A nyní stručně k principu; jedná se o podkožní implantát, který se umísťuje většinou mezi lopaky, kde působí 6 měsíců a postupně se vstřebává. Proto není nutné jeho vyjmutí z podkoží po skončení působení.

Aplikace je stejná či velmi podobná aplikaci mikročipu, dá se napsat téměř bezbolestná. Aktivní látka Deslorelin působí na nervy v mozku zvířete (úroveň hypotalamus – hypofýza), chová se zde jako hormon. Touto látkou se obsadí příslušné receptory a přeruší se komunikace mezi mozkem a pohlavními orgány. Deslorelin nahrazuje tělu vlatní hormon gonadotropin (GnRH).

To má za následek menší a menší množství testosteronu v krvi a to se projeví zastavením produkce spermatu a redukuje se sexuální libido. Celá situace se dá zjednodušit, že tělo se začne chovat tak, jako by žádné pohlavní orgány nemělo. Po úplném vstřebání látky se receptory nazpět uvolní a pohlavní orgány jsou zpět uvedeny do činnosti.

V prvních dnech aplikace preparátu je třeba psa (samce) hlídat. Účinky se projevují cca 6 týdnů po aplikaci. Jde o to, že tělo psa neustále vytváří životaschopné spermie až do počátku působení Suprelorinu. Je nasnadě, že vývin spermií není otázkou okamžiku, ale trvá nějaký ten den. Z toho plyne, když pes v daném okamžiku přestane produkovat spermie, stále ještě má ty, které stačil vyprodukovat před tím. Proto je nutná tato doba, kdy je třeba zvýšené opatrnosti.


U fen funguje celý výše zmíněný proces také až na to, že po aplikaci přípavku dojde k vyvolání říje. Proto by měla být fena pod kontolou cca 30 dnů po aplikaci. Nicméně, některé prameny uvádějí po použití výskyt ovariálních cyst, proto veterináři přípravek spíše pro feny nedoporučují.

Možnosti

Aby se prokázaly výsledky na vliv chování pejsků po aplikaci preparátu Suprelorinu, byly prováděny různé pilotní studie. Za všechny jmenujme tři;

Aby se prokázaly výsledky na vliv chování pejsků po aplikaci preparátu Suprelorinu, byly prováděny různé pilotní studie. Za všechny jmenujme tři;

 • Studie v terénu jež zmiňuje Evropská agentura léčiv (Eurpean Medicines agency). Probíhala jeden rok a sledovala hladinu pohlavních hormonů v krvi a tvorbu a vývoj spermií (spermatogenezi) v těle psů s přípravkem Suprelorin. Bohužel pramen neuvádí počet psů. Bylo prokzáno:
  1. redukuje se velikost varlat
  2. snižuje se sexuální libido psů
  3. snížila a nebo se zastavila spermatogeneze
 • Pilotní studie, kdy bylo použito 21 psů a sledoval se účinek chemické kastrace na jejich chování. U většiny zvířat byla pozorována změna jejich chování vzhledem k jejich původnímu:
  1. agrese mezi samci – dochází k mírnému snížení tohoto chování
  2. nadměrné značkování – mírné snížení chování v tomto bodě
  3. sexuální obtěžování ostatních psů a lidí – kompletní redukce tohoto chování
  4. někteří jedinci vykazují zvýšenou hravost a větší ochotu poslouchat a učit se novým povelům, jsou klidnější
  5. U většiny zvířat je pozorována redukce velikostí varlat.
 • Studie srovnávající změny chování psů po chemické a po klasické kastraci. Této studie se účastnilo 44 psů rozdělené do dvou skupin po 22 jedincích. Jedna skupina podstoupila klasickou operativní kastraci, druhá skupina dostala chemickou kastraci.
  1. většina psů ve skupině chemické kastrace vykazuje zvýšenou hravost a pohyblivost
  2. efekt agrese mezi samci – výsledek není jednotný, nicméně spíše se přiklání ke snížení agrese
  3. kompletní redukce sexuálního obtěžování svého okolí
  4. zvýšená chuť k jídlu u většiny jedinců Většina změn nastala po 3. týdnu od chemické kastrace. Závěrem studie konstatuje, že chemická kastrace působí na psí chování stejně jako klasická kastrace.

Kde se dá využít

 • V případě kdy je potřeba provést sterilizaci pejska, ale jeho zdravotní stav či vysoký věk to nedovoluje. Sem můžeme zařadit zvětšenou prostatu, nádorová a nebo jiná onemocnění, jež souvisí s hladinou pohlavních hormonů.
 • Pokud si člověk není jistý, jak bude jeho pes reagovat na klasickou kastraci.
 • Potřebujeme upravit chování svého čtyřnohého kamaráda. Ať už se jedná o agresivitu samců mezi sebou, přílišné značkování a nebo sexuální obtěžování ostatních psů nebo dokonce i lidí. Tím, že se jedná o reverzibilní (vratnou) kastraci, ověřujeme si, jak na tu klasickou bude náš pejsek reagovat.
 • Jak bylo zmíněno výše, pilotní studie prokázaly stejné výsledky chemické a klasické kastrace. V případě, kdy potřebujeme zvýšit hmotnost zvířete, dá se předpokládat, že k ní dojde po kastraci. Naopak jedlíci by se tedy měli zvýšeně hlídat (dle výrobce se to více týká fen než psů), hrozí zvýšená žravost a tedy velký nárůst hmotnosti.
 • Využití je možné u chovných zvířat, která zrovna nejsou zařazena do chovatelského programu. Nicméně schopnosti samců po použití (jednou či vícekrát) preparátu nebyly zatím dostatečně prozkoumány.
 • Výrobce nedoporučuje použití přípravku na předpubertálních a dospívajících jedincích. Stejně jako klasická kastrace má i ta chemická v tomto věku negativní vliv na vývoj jedince. Jmenovat lze např. prodloužení dlouhých kostí v těle zvířete což vede k velmi vysokým jedincům.

Osobní názor

Dříve jsem na kastraci všeobecně neměla nijak vyhrazený názor. Ten jsem ale změnila, potom co jsem se o tuto problematiku začala více zajímat. Myslím si, že plošná kastrace, která je propagována a doporučována některými chovateli (obzvláště za mořem, kde se pejsci na gauč prodávají s tím, že se v průběhu prvního roku nechají vykastrovat) či některými veterináři, nepřináší zdaleka tak úžasný výsledek, jak se předpokládá a může způsobit senzitivitu k určitým nemocem.

Chemickou kastraci vnímám osobně jako možnost ověřit si, jak by můj pejsek či fenka reagovali na klasickou kastraci. Je to určitě super řešení pro staré pejsky, kteří nemohou postoupit klasickou kastraci nutnou ze zdravotních důvodů ke zlepšení jejich stavu. Nejsem si úplně jistá, zda je správné používat chemickou kastraci v případě, že s pejskem chci v budoucnu krýt, ale pravděpodobně se jedná jen o osobní pocit, že by se něco mohlo zvrtnout a pejsek zůstat neplodným.


Zdroje:

Mým koníčkem jsou chov psů a genetika. Vyznám se ve složitém světě genetiky a dokážu ho lidsky představit běžnému člověku. Pomáhám začínajícím i zkušenějším chovatelům stanovit si svou strategii a orientovat se v genetických testech, aby nemuseli spoléhat na informace od firem, ale používali svůj vlastní zdravý rozum. Můj příběh si přečtěte zde >>