Export štěňat do zahraničí

Jako chovatelé jsme adoptovali Schengenský prostor se vším všudy. Až doba koronavirová nám ukázala, že vývoz štěňat z hlediska dokumentace a nařízení je mnohem složitější, než dát štěně novému majiteli do auta a zamávat mu na cestu.

Osobně jsem nyní v době koronavirové řešila, jak dostat štěňátka ze svých vrhů na Slovensko, do Německa, Polska a Švýcarska. Na Slovensko již štěňátka odcestovala, do Německa, Polska čekají na vakcinaci proti vzteklině a imunizaci a štěňátko do Švýcarska čeká, až tam bude nějaká přepravní společnost opět zvířata dovážet.

Uvidíme, zda bude rychlejší otevírání hranic anebo kompletní postup dle Veterinární správy…

Již dříve jsem s přepravní společností posílala štěňátko do USA.

Jak by to tedy mělo probíhat.

Každá země má své podmínky, za kterých je možné do země importovat štěně či dospělé zájmové zvíře. Tyto podmínky jsou ZÁVAZNÉ a měly bychom je všichni dodržovat. Do některých zemí EU můžete vyvést štěně bez očkování proti vzteklině, některé země vyžadují platné očkování proti vzteklině plus dobu imunizace. (tj. Doba, po kterou si tělo vytváří protilátky proti oslabenému/upravenému viru vztekliny, který je ve vakcině. Tato doba je 21 dní.)

Kompletní přehled najdete zde:

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/

Co je tedy povinné v rámci zemí EU

Mikročip

Každý jedinec musí být označený čipem. Vztahuje se na štěňata, která musí být označená čipem ještě před cestováním, tak i na již dospělé psy. Jediná výjimka jsou psi starší 03.07. 2011, kteří mohou být označení pouze tetováním.

Pet passport

Stává se součástí jakéhokoli cestování do zaraničí. Měli by ho kontrolovat na hranicích, stejně tak mají právo pejskovi přečíst čip. Je plnou součástí každého psa, vyznačují se do něho očkování, odčervení, jsou tam i kolonky na sérologické vyšetření protilátek proti vzteklině, atd.

Před cestou do zahraničí by mělo být v pet passportu vyplněno od vašeho veterinárního lékaře Klinické vyšetření. Toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin před cestou.

Některé země, kontrétně do Norska, Malty a Irska musí být v pet passportu vyplněno od veterináře také ošetření proti echinokokům, tedy odčervení. Musí být ve lhůtě 120 – 48 hodin před vycestováním a v pet passportu musí být přesné DATUM I ČAS odčervení.

Kam mohou vycestovat štěňata mladší 8-12 týdnů (ze země EU)

Evropské země
ANO , mohou vycestovat NE , nesmí vycestovat
Rakousko Belgie
Bulharsko Kypr
Chorvatsko Francie
Česká republika Německo
Dánsko Řecko
Estonsko Maďarsko
Finsko Irsko
Litva Itálie
Lucembursko Lotyšsko
Rumunsko Malta
Slovinsko Holandsko
Slovensko Polsko
Švýcarsko Portugalsko

Španělsko

Švédsko

Norsko

Velká Británie

Traces

V případě, že necháváte štěně cestovat s transportní společností, vypravíte se ještě na poštu pro 50 Kč kolek a poté si sjednáte na příslušné veterinární správě schůzku, pro vyplnění TRACES. K němu ještě potřebujete adresu nového majitele, vyplněný pet passport s příslušnými vakcinacemi a klinickým vyšetřením. Kdo, respektive která transportní společnost bude štěně/psa přepravovat, čas, od kdy bude probíhat transport.

Pokud se jedná o štěně NEOČKOVANÉ proti vzteklině, ještě připojíte toto potvrzení (vytiskněte si ho 2x, jedno si nechá veterinární správa jako doklad):

https://www.svscr.cz/wp-content/files/obchodovani/_577_2013_I_1_form_p.pdf?fbclid=IwAR0TFjDcuGf07V-2aGj642lzzs7Qy8PSUdRHv-ssYDOgpmCBSOnBLln__W0

Přepravní dokumentace TRACES se vyplňuje na POČÍTAČI na veterinární správě, respektive vyplní ji veterinář k tomu zmocněný. Rozhodně nesmí být vyplněna ručně. Dokumentace se vyhotový ve třech provedeních, jedno cestuje se štěnětem, druhé je vaše a jedno si založí Veterinární správa.

Non EU – odkaz

Co se týče zemí mimo Evropskou unii, jsou podmínky pro každou zemi jiné, proto nemá smysl je zde vypisovat. Spíše než to, připojím odkaz, kde je naleznete:

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/ii-cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu-z-ceske-republiky-do-tretich-zemi/

Mým koníčkem jsou chov psů a genetika. Vyznám se ve složitém světě genetiky a dokážu ho lidsky představit běžnému člověku. Pomáhám začínajícím i zkušenějším chovatelům stanovit si svou strategii a orientovat se v genetických testech, aby nemuseli spoléhat na informace od firem, ale používali svůj vlastní zdravý rozum. Můj příběh si přečtěte zde >>