Geneticka italského chrtíka

on-line seminář

Nebojte se testování, je to vaše investice do budoucna

Registrace na on-line seminář, který proběhne

v neděli 07.03. 2021 od 16 - 18:00


Seminář se skládá ze DVOU 45 - 50 minutových lekcí

1. přednáška

DNA, gen, alela, dědičnost, dominantní a recesivní alela

výsledky testů, co by měl obsahovat certifikát z genetické laboratoře

praxe - autozomálně dominantní dědičnost a jaká onemocnění jsou pro ni časté. Jak zacházet s výsledky testů na tuto dědičnost.

Nejčastější dědičnost u psů – autozomálně recesivní, jak pracovat s výsledky


2. přednáška

Dědičnost vázaná na pohlaví, praxe, u kterých nemocí se vyskytuje.

Pohled do praxe, kde hledat informace o tom, co testovat.

Morfologické znaky z pohledu genetiky (dědičnosti).

CDA, kryptorchismus, rozštěpy patra, kýla, dědičnost chrupu a skusu, rozštěpu patra, kýly a jak bychom s nimi měli zacházet, když se nám v chovu (u sourozence ve vrhu, u potomka) objeví.


Ing. et Ing. Terezie Valčíková

průvodce on-line seminářem

zakladatelka projektu PsInfo blogu o chovatelství a genetice, která je mým koníčkem

Popularizátor genetiky - cílem je vybudovat most mezi vědci a chovateli, aby našli společnou řeč. Oběma jde o to samé, blaho našich čtyřnohých společníků

Chovám střední pudly v barvě plavé a černé od roku 2004, chovatelská stanice Teschiro. V chovu mi jde o kvalitu a ne kvantitu. Velký důraz kladu na zdravotní vyšetření a povahy svých pejsků a štěňátek, protože mi jde o spokojené společné soužití psa a jeho majitele.

Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor analytická chemie, ale úplně mne to nenaplňovalo. Díky dlouhodobému pobytu ve Švýcarsku jsem našla čas na to, více se věnovat chovatelství a genetice, v té době ještě jako amatér. Rozšířila jsem si vzdělání na České zemědělské univerzitě – nejprve dálkově obor Kynologie a pokračovala v oboru Biotechnologie a šlechtění zvířat. V současnosti jsem studentkou doktorandského programu Zemědělské biotechnologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích momentálně na mateřské dovolené.