Plíživá nákaza streptokokem u psů aneb Strep G

Že herpesvirus může mít na svědomí potraty, mrtvě narozená štěňata anebo úhyn celého vrhu, to je celkem známá věc. Většinu z nás asi nepřekvapí, že podobných příčin může být víc. Ráda bych vás seznámila s jednou z nich. Jedná se o infekci streptokoky, konkrétně o bakterie rodu streptococcus canis. Dle informací z chovatelských okruhů se infekce těmito bakteriemi pomalu ale jistě šíří napříč plemeny. Co o ní tedy víme?

Běžně je tato bakterie považována za součást zdravé mikroflóry pokožky a sliznic. Vyskytuje se jak u psů, tak i u koček. Kmen sreptococcus equi je typický spíše pro koně, dle latinského názvu, ale může způsobit i infekci u psů a koček. U krav tato bakterie způsobuje mastitidu (zánět mléčné žlázy).

Ale zaměřme se spíše na psi. Tím, že je běžně přítomná u zdravých zvířat, bakterie nepřekvapí. Přežívá a čeká na oslabení organismu, potom se může pomnožit a „udeřit“ ve své síle. Nalezneme ji při infekci pokožky, infekci urogenitální, dýchacích obtížích, otitis externa (zánět uší), nekrotizující fascitidě a syndromu streptokokového toxického šoku.

Je zajímavé, že infekce streptokokem je poměrně častá u zvířat, ale u člověka je popsáno velmi málo onemocnění způsobených těmito bakteriemi.

Studie Lysková et al, 2007 se na tento mikroorganismus zaměřila a srovnala výskyt této bakterie u zdravých a nemocných koček a psů. Nejběžněji, v největším počtu případů, se tato bakterie vyskytuje u onemocnění uší, tedy otitis externa. Na druhém místě se objevují onemocnění kůže a třetí nejčastější infekce způsoběná streptococcus canis bývá v močopohlavním aparátu.

Močopohlavní aparát, tedy vliv na plodnost a štěňata.

Web Psí život zmiňuje infekci streptokokem právě z tohoto úhlu pohledu. K onemocnění dochází samozřejmě při snížené obranyschopnosti organismu. Co je zvláštní, ale typické pro tento typ infekce, nereaguje na léčbu běžnými antibiotiky. Zdá se, že si streptokoci proti nim vyvinuli určitou rezistenci.

A co je tedy projevem? Málo početné vrhy, vstřebávání plodů, zánět dělohy, potraty, předčasné porody a úhyny štěňat po porodu. Zní to jako infekce herpesvirem? Ano, je to vysoce podobné. Proto je vhodné vzít rozum do hrsti a v případě podobých potíží nechat vyšetřit mrtvý plod. Zodpoví vám to otázku, jaká infekce vás tedy trápí a veterinář vám může navrhnout vhodnou léčbu.

Je možné nechat vyšetřit i fenu na tato onemocnění, provádí se stěr ze sliznice pochvy, který se nechá v laboratoři kultivovat. Fena se mohla nakazit od krycího psa, zde se provádí kultivace z předkožkového vaku, kde se bakteriím daří a množí se zde.

Při zasažení chovu mějme na paměti, že se infekce šíří buď přímým kontaktem (např. při krytí) anebo kapénkovou infekcí. Dobrá zpráva je, že mimo tělo psa bakterie není schopná přežít delší dobu.

Nové kmeny

Tím, že bakterie jsou živé organismy, dokáží si budovat imunitu proti antibiotikům a sami mezi sebou si předávat výhodné mutace pro přežití. Nemělo by nás překvapit, že se začínají šířit nové typy bakterií rodu streptococcus, které mají za následek mnohem závažnější průběh onemocnění, jež často končí smtí. Řeč je o nekrotické fascitidě (NF) a syndromu streptokokového toxického šoku (STSS)

Nekrotizující fascitida

Bakteriální infekce probíhá hluboko v podkožních buňkách a fascii. Běžně se projeví masivní nekrózou a gangrénou pokožky včetně podkožních vrstev. Někdy se používá i název „bakterie požírající maso“. Začíná v malé ráně a bleskově se šíří (materiály uvádějí 24 – 72 hodin). Léze začínají nejčastěji na končetinách a intenzivně bolí. Protože dochází k hromadění exudátu (mrtvé buňky, tkáň a mok dohromady), je třeba provádět drenáž a debridement (odstranění nekrotické tkáně).

Syndrom streptokokového toxického šoku (STSS)

V tomto případě se infekce streptokokem projevý náhlým objevením šoku a doprovází ho postupné selhání orgánů. Je to reakce na pyrogenní exotoxiny, vlastní toxiny uvolňované z buněk streptokoků, které vyvolají horečku a v těle působí jako superantigen. V takovém případě není spuštěna tělní imunitní reakce klasickou cestou, ale přes antigen-prezentující buňky. Protože není aktivována běžnou cestou, je tento stav nekontrolovaný a dochází k masivní aktivaci lymfocytů a ty během následných obranných reakcí v těle spustí kaskádu reakcí jež končí uvolněním velkého množství cytokinů. To vede k poruše mikrocirkulace tekutin v těle, což se projeví šokem a postupným selháváním orgánů. Neléčený stav vede k úmrtí do 48 hodin.

Co jako chovatel/majitel mohu udělat

Pokud máte podezřejní na infekci, která ovlivňuje reprodukčí schopnosti vaši/ch fen/y, asi se vyplatí se zastavit a zamyslet se. Je možné nechat odebrat poševní stěry a nechat je kultivovat v laboratoři, která je umí vyhodnotit (např. Státní veterinární správa). Potom výsledky konzultovat se svým veterinářem. Ten dle výsledků určí další postup, kterým se rozhodně vyplatí se řídit. Tím, že se nákazy obvykle šíří přímým kontaktem nebo kapénkami, je třeba nechat vyšetřit nejen fenu, u které se vyskytují potraty anebo nezabřezává. Ale i ostatní psi v domácnosti. Zde je asi lepší mít možná velké oči a vidět nákazu všude, než něco zanedbat.

Zdroje

  • LAMM, C. G., A. C. FERGUSON, T. W. LEHENBAUER a B. C. LOVE. Streptococcal Infection in Dogs.Veterinary Pathology. 2010, 47(3), 387-395. ISSN 0300-9858. Dostupné z:doi:10.1177/0300985809359601
  • LYSKOVÁ, P., M. VYDRŽALOVÁ, D. KRÁLOVCOVÁ a J. MAZUROVÁ. Prevalence and Characteristicsof Streptococcus canis Strains Isolated from Dogs and Cats. Acta Veterinaria Brno. 2007, 76(4), 619-625. ISSN 0001-7213. Dostupné z: doi:10.2754/avb200776040619
Mým koníčkem jsou chov psů a genetika. Vyznám se ve složitém světě genetiky a dokážu ho lidsky představit běžnému člověku. Pomáhám začínajícím i zkušenějším chovatelům stanovit si svou strategii a orientovat se v genetických testech, aby nemuseli spoléhat na informace od firem, ale používali svůj vlastní zdravý rozum. Můj příběh si přečtěte zde >>