Nová pravidla pro zájmové chovy psů a koček

Určitě se k vám tato informace dostala. Od 1.1.2020 nesmí veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není označený platným mikročipem.

Pro nás jako chovatele to není žádná změna, protože nám Směrnice pro označování štěňat ČMKU stanoví, že celý vrh musí být označen shodně čipováním nebo tetováním. Označení čipováním lze provádět od 4 týdnů věku, tetovat se může od 6. týdne věku.

Stejně tak je „nové“ (staronové, bych měla správně napsat) nařízení Státní veterinární správy, kdy chovatel musí registrovat chov, kde je 5 a více fen (je jedno, zda jsou feny v reprodukčním věku, štěňata od 12 měsíců věku nebo kastrované feny) příslušné krajské veterinární správě.

Toto jsou platné změny, které se týkají každého z nás.

A nyní, co se na nás chystá dále?!

Asi vás „potěší“, že novela, která je nyní odsouhlasena vládou, sice novela návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb. o Správních poplatcích snižuje počet psů z 5 jedinců na 3. Zároveň již nemusí být v majetku jednoho majitele, stačí, že žijí v jedné domácnosti.

Zákon je dlouho očekávaný hlavně kvůli faktu, že poprvé bude právně definovaný pojem množírna, jako „zařízení, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby“. Co se týče termínu „větší počet zvířat“, ten je stanoven na nejméně sedm zvířat.

Co se nás týká více, je rozšíření okruhu subjektů, na které se vztahují povinnosti při chovu psů a koček. Zde zákon jasně říká, že pravidla a limity týkající se reprodukce psů a koček se budou vztahovat na všechny chované psy a na všechny chovatele bez rozdílu.

A nyní opět přichází něco, na co jsme jako chovatelé zvyklí, protože nám to ukládají předpisy ČMKU (Zápisní řád ČMKU).  Maximální přípustný počet vrhů feny je 3 za období 2 let. Feny smějí kojit takový počet mláďat, který bude odpovídat jejich zdravotní kondici; zbytku bude muset chovatel zajistit odpovídající náhradní výživu.

To co je nové pro nás všechny, je inspirace od hospodářských zvířat. Chovatel musí ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat vyplnit evidenční list. Je přesně stanoveno, co tento list má obsahovat:

  • identifikační číslo chovatele = chovatel se bude někde muset registrovat,
  • místo chovu štěňat,
  • informace o matce štěňat typu jméno, plemeno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,…),
  •  informace o štěňatech ( datum narození, počet narozených štěňat, počet uhynulých po 7 dnech od narození, jméno, pohlaví, číslo čipu,…)
  • informace o očkování, odčervení, jiných veterinárních ošetřeních štěňat

Samozřejmě, že číslo čipu a datum čipování se bude dopisovat průběžně, nejdéle však 7 dní po provedení tohoto zákroku.

Evidenční listy se nikam neposílají, ale chovatel je archivuje po dobu 3 let ode dne narození štěňat a předkládají se v případě kontroly a na vyžádání.

Evidenční list se také musí přidat ke kupní smlouvě štěněte nebo může plně nahradit kupní smlouvu (ale to bych nedoporučovala).

Tento předpis o Evidenčních listech nelze obejít Přihláškou k zápisu štěňat, ta slouží pro potřeby chovatelských klubů a ČMKU.

Tento předpis také zmiňuje jednotnou státní databázi čipů, ale zatím o ni není nic bližšího (respektive materiály, ze kterých jsem pro článek čerpala, nic bližšího neuvádějí). Návrh zákona k dispozici nemám.

Osobní názor

Vítám snahu postihnout šedou zónu chovu psů. Tím mám na mysli chovatelé psů bez PP a ony množírny. Vznikne tak jednotný metr na všechny a v případě, že budou orgány kontrolovat a vyžadovat dodržování (kapitola sama pro sebe, víme, že jsou spíše laxní) zákona, mohlo by to pomoci fenám obecně, aby nebyly přetěžované.

Zákon je teprve na začátku legislativního kolečka. Uvidíme, v jakém znění ho schválí (zda vůbec) Poslanecká sněmovna, Senát a zda ho podepíše prezident.

Odkazy

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/17-smernice-pro-oznacovani-stenat-cmku.pdf

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/13-zapisni-rad-cmku-platny-od-25.1.2018.pdf

https://www.senat.cz/zpravodajstvi/napsali_item.php?id=593&from=V

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-prvni-cast-opatreni-proti-nelegalnim-mnozirnam-psu-172424/

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/nova-pravidla-pro-zajmove-chovy-psu-a-kocek?fbclid=IwAR3cVEXBwshY23w12RoW700cmJZ7X8j-B_QPKwNgh93pkSPCo3iN97BhTHw

Mým koníčkem jsou chov psů a genetika. Vyznám se ve složitém světě genetiky a dokážu ho lidsky představit běžnému člověku. Pomáhám začínajícím i zkušenějším chovatelům stanovit si svou strategii a orientovat se v genetických testech, aby nemuseli spoléhat na informace od firem, ale používali svůj vlastní zdravý rozum. Můj příběh si přečtěte zde >>