Co může trápit

švýcarského bílého ovčáka?

on-line seminář

Nebojte se testování, je to vaše investice do budoucna

Registrace  UZAVŘENA

on-line seminář proběhne

v neděli 24.10. 2021 od 16 - 19:00

Pro členy Klubu bílého ovčáka je akce zdarma. Seznam přihlášených bude kontrolován 3 dny před konáním přednášky.

V případě, že nejste členem klubu, můžete se přihlásit i tak! Po kontrole seznamu vás vyzvu k zaplacení faktury ve výši 350 Kč.

Seminář se skládá ze TŘÍ 45 - 50 minutových lekcí

1. přednáška

DNA, gen, alela, dědičnost, dominantní a recesivní alela, výsledky testů, co by měl obsahovat certifikát z genetické laboratoře, praxe - autozomálně dominantní dědičnost a jaká onemocnění jsou pro ni časté. Jak zacházet s výsledky testů na tuto dědičnost


2. přednáška

Nejčastější dědičnost u psů – autozomálně recesivní, jak pracovat s výsledky, neúplná penetrace - co to je a jak ovlivňuje mód dědičnosti, dědičnost vázaná na pohlaví, praxe, u kterých nemocí se vyskytuje. Pohled do praxe, kde hledat informace o tom, co testovat.


3. přednáška

Polygenní onemocnění, jak vznikají, co je ovlivňuje, interakce genetiky a okolních faktorů, jak se s nimi dá pracovat. Praktické ukázky v plemeni - DKK, DKL, PL a rozbor situace v plemeni z veřejně dostupných databází a vědeckých prací


Ing. et Ing. Terezie Valčíková

průvodce on-line seminářem

zakladatelka projektu PsInfo blogu o chovatelství a genetice, která je mým koníčkem

Popularizátor genetiky - cílem je vybudovat most mezi vědci a chovateli, aby našli společnou řeč. Oběma jde o to samé, blaho našich čtyřnohých společníků

Chovám střední pudly v barvě plavé a černé od roku 2004, chovatelská stanice Teschiro. V chovu mi jde o kvalitu a ne kvantitu. Velký důraz kladu na zdravotní vyšetření a povahy svých pejsků a štěňátek, protože mi jde o spokojené společné soužití psa a jeho majitele.

Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor analytická chemie, ale úplně mne to nenaplňovalo. Díky dlouhodobému pobytu ve Švýcarsku jsem našla čas na to, více se věnovat chovatelství a genetice, v té době ještě jako amatér. Rozšířila jsem si vzdělání na České zemědělské univerzitě – nejprve dálkově obor Kynologie a pokračovala v oboru Biotechnologie a šlechtění zvířat.

V současnosti jsem na rodičovské dovolené.