DNA profil jedince, k čemu je to dobré?!

Tento článek je inspirován vlastní zkušeností, kdy pro přiznání titulu Francouzský šampion bylo třeba dodat DNA profil jedince. Nechápala jsem k čemu je to dobré. Ale podmínky se musí plnit, nechala jsem ho svým pejskům postupně udělat.
Druhým momentem byla ztráta malé chlupaté kuličky, střední aprikot fenky Kirké. Zaběhla se při půlnočním venčení u kamarádky, když se lekla velkého psa. Bohužel, ani přes poměrně velkou pátrací kampaň se nenašla.
V takových momentech člověk začne přemýšlet, zda by se mu hodila nějaká pomoc i ve formě testu. Která by řekla, toto je moje zvíře, nadevší pochybnost.
A tím asi posledním momentem byl předmět na České zemědělské univerzitě (ČZU), Genetika psů, kde toto téma bylo nastíněno. S pečlivostí, která se u mne vyskytuje jen v momentech, kdy mne téma opravdu zajímá, jsem si ho nastudovala poměrně do hloubky.

Ráda se s Vámi tedy podělím, jak tuto problematiku vnímám osobně.

Jak se dělá

Ke stanovení DNA profilu se standardně jak u zvířat, tak u lidí, využívají sekvence v DNA, které se označují STR, tedy anglicky short tandem repeats nebo se jim také někdy říká mikrosatelity. Jsou to úseky DNA, které nic nekódují, je to jakási výplň. Ta se vyznačuje tím, že v sobě obsahuje repetice v počtu 2 – 9 opakování krátkých motivů. Tyto motivy jsou vysoce polymorfní (vysoce variabilní) a navíc se dědí Mendelisticky, tedy dle známých obecně platných pravidel. Vždy jednu kopii dostane jedinec od matky, druhá kopie je od otce.

Mezinárodně uznávaný přístup pro testování DNA u drobných zvířat, tedy včetně psa, stanovuje organizace ISAG (International Society of Animal Genetics). Ta vybrala takzvaný panel 22 STR různě roztroušených po celé DNA, které slouží k jednoznačné identifikaci zvířete.
Druhým možným přístupem je stanovení dle AKC, což se u nás nedělá, tento přístup je rozšířený pouze v USA. A aby toho nebylo málo ISAG a AKC spolu nejsou kompatibilní…

Proto je důležité, aby laboratoř, která Vám DNA analýzu provádí byla součástí takzvaného ISAG srovnávacího panelu. To je vlastně test, kdy organizace posílá laboratořím vzorek, u kterého zná přesně DNA profil, ale neznají ho laboratoře. Ty vzorek vyhodnotí a výsledky zašlou zpět na ISAG. Zde se výsledky porovnají a v případě, že by laboratoř stanovila vzorek špatně, hrozí ji upozornění, zveřejnění, popřípadě odebrání licence na to provádět tuto analýzu.

A teď ještě přiblížím, proč právě 22 STR markerů, proč jich není třeba méně? Každá kombinace na daném STR místě má vyčíslenou frekvenci, s jakou se vyskytuje v populaci všech psů. Když se pro každé STR spočítá frekvence dle takzvané Hardy-Weinbergerovy rovnováhy a tyto čísla se pro všech 22 markerů vynásobí mezi sebou. Získá se pravděpodobnost. Ta nám udává situaci, jak často by teoreticky mohlo nastat, že dva jedinci mohou mít stejný DNA profil.
Aby byla teorie představitelná, udám příklad. Při porovnání 8 STR je pravděpodobnost, že dva profily budou stejné u lidí 6,99*10^-8 tedy témeř 1: miliardě. A to jich je v příkladu pouze 8. A u psů pracujeme s 22 STR. Toliko k přesnosti této metody. 🙂

Co všechno umí

A proč se to vlastně dělá. Zde si vypůjčím citaci ze stránek laboratoře Genomia, kde jsou všechny důvody krásně shrnuty:

 1. Ztráta, krádež. Genetický profil umožní prokázání identity jedince v případě nalezení ztraceného nebo ukradeného psa.

 2.  Celoživotní identifikace. V případě, že mikročip, který pes nese, přestane fungovat, lze prokázat identitu psa a provést nové čipování.

 3.  Ověření rodičovství. Genetický profil je potřeba pro testování příbuznosti jedinců, zejména ověření rodičovství.

 4.  Inseminace. Bývá vyžadováno stanovit genetický profil u chovných psů, jejichž sperma je uchováváno a používáno k inseminaci. Genetický profil pak identifikuje sperma a je možné ho použít pro ověření otcovství.

 5.  Ověření „clear po rodičích“. U plemen zatížených konkrétní recesivní genetickou vadou bývá zvykem testovat vybraný rodičovský pár na přítomnost této vady. Jsou-li rodiče zdraví, je téměř 100% jistota, že i potomstvo bude zdravé (pravděpodobnost, že vznikne mutace de novo, je v řádu zlomku procenta). Někdy chtějí noví majitelé štěněte dokázat, že vybrané štěně je opravdu geneticky bez rizika konkrétní vady. To může být doloženo buď přímým testem na onu genetickou vadu, nebo doložením rodičovství – štěně je potomkem deklarovaných rodičů, kteří nemají onu genetickou vadu. Doporučujeme, aby při koupi štěňat, u kterých je uvedeno „clear po rodičích“ nebo „normal po rodičích“, bylo ověřeno rodičovství. Je to prevence případných podvodů nebo nezodpovědných chovatelských postupů.

 6.  Výběr optimálního chovného páru. Při výběru optimálního chovného páru se posuzuje řada atributů – povaha, vzhled, zdraví… Genetický profil může být použit jako další nástroj, který chovatelům pomůže v konečném rozhodnutí. Chceme-li do chovu přinést novou krev, je vhodné srovnat genetické profily potenciálních rodičů. Je žádoucí, aby chovný pár byl maximálně heterozygotní (rozdílný) v porovnávaných znacích. Obecně, čím více navzájem rozdílných znaků jedinci nesou, tím méně jsou si geneticky podobní.Srovnání genetických profilů chovných jedinců nám dává příležitost maximalizovat genetickou rozmanitost (diverzitu) v rámci plemene a zachovat při tom požadované fyzické a psychické vlastnosti.

Kolik stojí

Stanovení DNA profilu je běžnou službou většiny genetických laboratoří. Níže uvádím tři nejrozšířenější, 2 z Čech a jednu Německou, se kterými se setkáte u nás nejčastěji.
Dle informací získaných dne 23.1. 2019 z internetových stránek jednotlivých firem, se ceny pohybují následovně:

 • Vemodia 850 Kč za běžné stanovení DNA profilu, 1050 Kč za stanovení DNA profilu a potvrzení, že jedinec pochází z daných rodičů
 • Genomia – 1030 kč za stanovení DNA profilu, popřípadě za potvrzení, že jedinec pochází z rodičů + 35 Kč. Ve vzácných případech, kdy se nedá použít standardní ISAG panel s 22 STR maktery byl vydán mezinárodní ISAG dodatečný panel 12 STR markerů, který může být testován u rodiny, kde není možná základní identifikace dle základního ISAG panelu 22 STR a ověření původu. Tento dodatečný test stojí 600 Kč,
 • Labogen 42 euro

Všechny tři laboratoře preferují nebo přímo vyžadují vzorek krve, z bukálních stěrů ho nechtějí dělat. Samozřejmostí u takového vzorku je odběr u veterináře a ověření identifikace jednice, kterému se krev odebírá. Obojí informace je potom vyznačená na certifikátu, který z laboratoře obdržíte.

ČMKU „novinka“

I ČMKU reagovala na možnost nechat si ověřit, že daný jedinec skutečně pochází z rodičů. V minulosti totiž musela řešit velké množství dohadů, zda štěně skutečně pochází z rodičů, kteří jsou uvedení v rodokmenu. Proto zavedla službu DNA parents verified (ověřeno rodičovství pomocí DNA). Jak si můžete nalézt na stránkách ČMKU, jsou k tomu potřeba určité náležitosti:

 • k dispozici DNA profil otce, matky a potomka
 • vzorky odebrány veterinářem a musí se jednat o vzorek krve nebo bukální stěr (sliny)
 • stanovení DNA provedla akreditovaná laboratoř
 • při odběru vzorku byla ověřena totožnost jedince – vyznačeno na protokolu

ČMKU ho speciálně doporučuje tam, kde chcete použít označení pro genetickou nemoc (clear by parents – čistý po rodičích)

Francie nebo jiné země, kde je povinný

Pro přiznání Francouzského šampiona budete DNA profil svého pudla rozhodně potřebovat. Je třeba ho nechat zapsat do Francouzské databáze (jedinci narození ve Francii jsou tam automaticky), což pro cizince stojí 10 Euro za psa (informace z roku 2016, kdy jsme přiznávali celkem 3 Francouzské šampiony).

Nyní od 1.1. 2019 Vám Francouzský kennel klub uzná pouze DNA profil a genetické testy (zde je těch požadavků vícero) z laboratoře, která má akreditaci na mezinárodní normu ISO 9001. Což je ta nejobecnější norma, kterou může jakákoli laboratoř splnit. Je spíše dělána pro firmy obecně než pro laboratoře. Pro ty je smysluplnější norma ISA 17025, která slouží laboratořím obecně. Na normě speciálně pro genetické laboratoře se nyní pracuje, protože mají jistá specifika, které ani v jedné dříve zmíněné normě nejsou zohledněny. Ale to je jen odbočka.

Co přináší mě, proč to dělám

 

První DNA profily jsem nechávala stanovit právě kůli přiznání Francouzského šampiona. Přišlo mi to zbytečné, ale potom, co jsem se o problematiku začala sama zabývat a byla i součástí některých předmětů na ČZU, kterou jsem vystudovala, se moje rozhodnutí testovat rychle změnilo.

No a nezanedbatelná část je i marketingová. Všechny štěňátka od vrh L, tedy od roku 2016 mají u nás standardně stanovený Genetický profil, který je součástí ceny štěňátka. Po zkušenosti se zaběhnutou Kirké to vnímám jako minimum toho, co bych pro své odchovy jako chovatel mohla udělat.

 

Zdroje

 • https://www.genomia.cz/cz/test/dog-dna-profile/
 • https://www.vemodia.cz/index.php?page=eshop_login&lang=cz&d=PES&typvys=1
 • https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/poodle/
 • ČZU, přednášky Genetika populací, Ing Jakub Vašek, Obecná genetika Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
 • ČMKU – Směrnice pro zápis do průkazu původu – http://www.cmku.cz/data/dokumenty/16-smernice-pro-zapis-do-prukazu-puvodu.pdf

 

Přidejte se do komunity lidí na stejné vlně – uzavřená FB skupina PsInfo – genetika/chovatelství krok za krokem >>>

Mým koníčkem jsou chov psů a genetika. Vyznám se ve složitém světě genetiky a dokážu ho lidsky představit běžnému člověku. Pomáhám začínajícím i zkušenějším chovatelům stanovit si svou strategii a orientovat se v genetických testech, aby nemuseli spoléhat na informace od firem, ale používali svůj vlastní zdravý rozum. Můj příběh si přečtěte zde >>